Biegunka fermentacyjna

Biegunka fermentacyjna. Polega ona na obrazie kału, świadczącym o niedostatecznem trawieniu pokarmów węglowodano­wych. Czy przyczyna tego tkwi w brakach odpowiednich zaczynów tra­wiennych (amylaz), czy też jest to zjawisko wtórne, spowodowane niedo­statecznem rozsadzaniem otoczki drzewnikowo-pektynowej komórek ro­ślinnych — zagadnienie to jest jeszcze nierozstrzygnięte, a w wyniku osta­tecznym ma małe znaczenie. Niestrawione i niewessane pokarmy roślinne stanowią dobrą pożywkę dla flory bakteryjnej kątnicy — ten rozkład bakteryjny prowadzi do fermentacji, w wyniku której powstaje dużo ga­zów ii lotnych kwasów tłuszczowych. Gazy te i fermentujące masy drażnią śluzówkę okrężnicy, przyśpieszając jej ruchy i prowadząc do nieżytu. “Stolce w tej postaci są jasne i pulchne, a wyglądzie kremu jajecznego. Du­ża zawartość gazów powoduje, że wypróżnienie jest wybuchowe, a prze­pojony gazami kał pływa na powierzchni wody. Zapach kału jest ostry, przypomina zlekka zapach sfermentowanych jabłek. Odczyn kwaśny. Ma­kroskopowo wtidzimy resztki pokarmów roślinnych, które po dodaniu roz-czynu Lugola barwią się na fioletowo’. Tem wyraźniej obraz ten występuje drobnowidowo: Poza skrobią stwierdzamy liczne bakterje barwiące się również na fioletowo — zawierają one skrobię. Oprócz tego spostrzegamy liczne drożdże. Kał zawiera bardzo mało włókien mięsnych i mydeł; śluzu niema wcale, lub jest go bardzo mało.